REFERENCIE

G
A
L
É
R
I
A

Obchod, služby

Polyfunkčné centrum Petržalka, Bratislava

Image Najväčšie obchodno-zábavné centrum na Slovensku – kompletná silová elektroinštalácia spoločných priestorov, vnútorné a vonkajšie osvetlenie, aktívna bleskozvodová sústava, hlavná NN rozvodňa, vybrané obchodné priestory.

SUPERMARKET JEDNOTA (TERNO) Bratislava

Image Petržalka – elektroinštalácia, trafostanica 2x400 kVA + VN rozvodňa MERLIN GERIN, osvetlenie, ozvučenie, prípojnicový systém CANALIS

POLUS CITY CENTER Bratislava

Image Obchodné a administratívne centrum – kompletná bleskozvodová sústava, participácia na realizácii elektroinštalácie – oživovanie silových rozvádzačov + opravy

SUPERMARKET JEDNOTA (TERNO II) Bratislava

Image AUPARK – Petržalka – elektroinštalácia, osvetlenie, prípojnicový systém CANALIS

UCI multikino v PC Petržalka (AUPARK), Bratislava

Image Kompletná silová elektroinštalácia, osvetlenie, trafostanica 2x630 kVA + hlavná NN rozvodňa

AUPARK Shoppning Center Piešťany

Image Obchodné a administratívne centrum – kompletná realizácia elektroinštalácie

AUPARK Shoppning Center Žilina

Image Obchodné a administratívne centrum – kompletná realizácia elektroinštalácie

AUPARK Shoppning Center Košice

Image Obchodné a administratívne centrum – kompletná realizácia elektroinštalácie

Galéria referencií: Obchod, služby