REFERENCIE

G
A
L
É
R
I
A

Logistické Centrá

Logistické centrum Rača Bratislava - Skladové a priemyselné priestory.

Naša spoločnost zrealizovala kompletné elektroinštalácie, vnútroareálové silnoprúdové a slaboprúdové rozvody ,osvetlenie, trafostanica, EPS, systém CANALIS , bleskozvodná sústava PULSAR + priebežne dodatočné úpravy podľa požiadaviek + prevádzkový servis a údržba celého komplexu.

​​Logistické Centrum Bratislava - Svätý Jur - ​​Skladové a priemyselné priestory.

Naša spoločnost zrealizovala kompletné elektroinštalácie, vnútroareálové silnoprúdové a slaboprúdové rozvody ,osvetlenie, trafostanica, EPS, systém CANALIS , bleskozvodná sústava PULSAR + priebežne dodatočné úpravy podľa požiadaviek + prevádzkový servis a údržba celého komplexu.​

Galéria referencií: Logistické centrá