REFERENCIE

G
A
L
É
R
I
A

Aktívne bleskozvody

Ministerstvo kultúry SR

Image
Bleskozvodná sústava PULSAR

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Image Bleskozvodná sústava PULSAR

Ministerstvo financií SR

Image Bleskozvodná sústava PULSAR

Poštová banka a.s., Gorkého ul.

Image Bleskozvodná sústava PULSAR

Konsolidačná banka Bratislava

Bleskozvodná sústava PULSAR

Slovenská sporiteľňa a.s. - pobočky v býv. Zsl. kraji

Image Bleskozvodná sústava PULSAR

SONY Slovakia, Trnava

Image Bleskozvodná sústava PULSAR

TV Markíza

Image Bleskozvodná sústava PULSAR

Hotel CARLTON, Bratislava

Image Aktívna bleskozvodová sústava

Polyfunkčný objekt J&T – Westend Tower – Dúbravská cesta 2

Image Bleskozvodová sústava

PULSAR

Logo a popis nemáme...

AUPARK – Polyfunkčné centrum Petržalka, Bratislava

Image Bleskozvodová sústava PULSAR + kompletná uzemňovacia sieť

Galéria referencií: Aktívne bleskozvody